Oficina designo

rabat 15%

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego poprzemysłowego terenu Wyspy Spichrzów znajdującego się w obrębie Starego Miasta w Elblągu. Głównym celem projektu było zintegrowanie historycznych terenów rozdzielonych rzeką, tak by stanowiły jeden organizm miejski. Zaproponowana forma zagospodarowania terenu ma swoje odniesienie w historycznych założeniach przestrzennych (fortyfikacji, bastionu i fosy miejskiej). Przyjęte rozwiązanie ma na celu podkreślenie historycznych i krajobrazowych walorów tego obszaru i jednoczesne aktywizowanie dziś niezagospodarowanych terenów. Projekt obejmuje przestrzenne zagospodarowanie terenu, opracowanie struktury komunikacji ruchu kołowego, wyznaczenie ciągów rowerowych i pieszych, określenie funkcji, kubatury, formy obiektów architektonicznych oraz opracowanie terenów zieleni. Projekt jest próbą znalezienia właściwego kierunku w sposobie rewitalizacji Wyspy Spichrzów i jednoczesne odzyskanie historycznej tożsamości przestrzennej wyspy.